Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

 W dniu 06.07.2014 r. WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia WB (część polska)
w Lublinie uczestniczyła w promocji różnych form służby wojskowej podczas imprezy
,,Wakacyjnego Festynu Letniego” w Kamionce. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczestniczących w festynie.

    

Galeria


W dniu 08.06.2014 r. w Niedrzwicy Dużej WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia
WB (część polska) w Lublinie wystawiła stoisko promujące różne formy służby wojskowej
podczas inscenizacji historycznej z okresu II wojny światowej. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej.

          


W dniu 11.05.2014 r. podczas festynu wojskowo-historycznego - II Rajd
mjr cc. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Akcja Most I – w Bełżycach
zorganizowanego przez Burmistrza Bełżyc oraz grupę historyczną
„Zgrupowanie Radosław” Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)
w Lublinie wystawiła stanowisko promujące różne formy służby wojskowej.

          

Galeria


W Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej zostało zorganizowane spotkanie dla młodzieży
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie filia w Bełżycach wspólnie z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Lublinie w dniu 24.04.2014 r. dotyczące promocji różnych form służby wojskowej.

      


WIELKANOC – 2014 r.

W dniu 16.04.2014 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne pracowników wojska
oraz kadry zawodowej. Gospodarzem spotkania był Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Lublinie wz. mjr Marek Danielak. W uroczystości uczestniczył
proboszcz Garnizonu Lublin oraz dawni pracownicy komendy. Przy symbolicznym
Wielkanocnym stole złożono sobie świąteczne życzenia, a spotkaniu towarzyszyła
życzliwa, rodzinna atmosfera. W czasie uroczystości odczytano decyzję MON
w sprawie nadania złotego medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju” dla
mjr Mariana Staniaka.

     


09.04.2014 r. w Centrum Targowo – Wystawienniczym w Lublinie odbyły się ,,Targi Pracy 2014”.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne różnych form służby
wojskowej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem przez odwiedzających targi.


     


W dniu 28.03.2014 r. WKU w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne na ,,Targach Pracy”
zorganizowanych przez Targi Lublin S.A. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
ze strony osób poszukujących pracy.

    


XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12.01.2014 r. odbył się XXII finał WOŚP. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
włączyła się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla seniorów
oraz dzieci. Stoisko promocyjne zostało zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.

    


W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe kadry oraz pracowników
wojska WSzW w Lublinie oraz WKU w Lublinie, którego gospodarzami byli ppłk Jan GÓRNIAK
oraz ppłk Sławomir KOZAK. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście oraz proboszcz
Garnizonu Lublin. Przy symbolicznym wigilijnym stole złożono sobie świąteczno – noworoczne
życzenia, a spotkaniu towarzyszyła życzliwa, rodzinna atmosfera.

    

Galeria


W dniu 10.12.2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie
ze studentami w zakresie promocji różnych form służby wojskowej. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem studentów.


    


Promocja form służby wojskowej w Zespole Szkół im. Elsnera w Lublinie - 17.10.2013 r.

    


Galeria


Promocja form służby wojskowej podczas Targów Pracy ,,DZIEŃ KARIERY”
zorganizowanych przez UMCS w Lublinie 15.10.2013 r.

    

Galeria


W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 października 2013 r.
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2013r., poz. 1355), żołnierze rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej
posiadające następujące stopnie wojskowe od dnia 01.01.2014 r.
podlegać będą mianowaniu zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr
na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące żołnierza rezerwy lub osoby
niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej.

W związku z powyższym osoby posiadające w/w stopnie wojskowe mogą zgłaszać się
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie.

 


IX Studenckie Targi Pracy i Praktyk - KUL w Lublinie 14.11.2013 r.

    


 Galeria