Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 

 


     W dniu 17.02.2017 r. w Centrum Targowo – Wystawienniczym Targów Lublin S A Lublinie
odbyły się „Targi Pracy 2017” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła podczas Targów Pracy punkt
informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, Narodowe
Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Największym zainteresowaniem
cieszyła się służba kandydacka i terytorialna służba wojskowa.

 

Galeria


     W dniu 10.02.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła
spotkanie z uczniami klas o profilu mundurowym w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława
Grabskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy II liceum
ogólnokształcącego tej szkoły, którym przedstawione zostały zasady naboru i rekrutacji
do obowiązujących form służby wojskowej- zawodowej służby wojskowej, służby
kandydackiej, służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz
do Terytorialnej Służby Wojskowej.

 

Galeria


     26 stycznia 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyła się uroczystość
pożegnania Pani Wandy Mikołajczak wieloletniego pracownika KSC.

     Podczas spotkania Komendant WKU w Lublinie podziękował za ogromny wkład pracy włożony
na rzecz funkcjonowania instytucji. Wszyscy pracownicy WKU życzyli Pani Wandzie przede
wszystkim pomyślności, radości, spokoju i spełnienia marzeń oraz długich lat życia.

 

Galeria


     W dniach 16-17.01.2017 r. odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie
szkolenie-instruktaż dla osób zatrudnionych do pracy na kwalifikacjach wojskowych
na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

 

Galeria


     W dniu 14.01.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wydarzenie
plenerowe „Bezpieczna Polska” Organizatorem pikniku był Wojewoda Lubelski Pan Przemysław
Czarnek, a koordynatorem Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
płk. dypl. Piotr Chudzik.

     Gen. dyw. pilot Jana Śliwka zastępca Dowódcy Generalnego RSZ uroczyście przywitał
uczestników imprezy plenerowej i podziękował za przygotowania i prowadzenie tego wydarzenia.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz terytorialną służbę wojskową.

     W pikniku uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych Lubelszczyzny
oraz pozostałe służby mundurowe, które zaprezentowały pokazy umundurowania, wyposażenia
i sprzętu wojskowego.

 

Galeria


    W dniu 22.12.2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
wigilijne na którym, ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uroczyście przywitał wszystkich zebranych
pracowników oraz żołnierzy zawodowych Wojskowej Komendy Uzupełniń. Podczas spotkania
ks. mjr mgr Andrzej Piersiak proboszcz Parafii Garnizonowej WP odmówił modlitwę
i poświęcił opłatek.

 


Galeria


     W dniu 30.11.2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się „XII Studenckie Targi
Pracy i Praktyk” zorganizowane przez Biuro Karier KUL.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Galeria


     W dniu 22.11.2016 r. na Politechnice Lubelskiej odbyła się XVII edycja targów „Inżynier na rynku pracy”
zorganizowana przez Biuro Karier oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką,
przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Galeria


     W dniu 11 listopada 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

     Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona o godz. 10.00 w Katedrze Lubelskiej, po której
nastąpił przemarsz na Plac Zamkowy. Na placu podczas uroczystości podniesiono flagę państwową
i odegrano uroczyście hymn państwowy oraz odczytano apel pamięci i oddano salwy honorowe.
Kulminacją uroczystości była defilada kompanii honorowych oraz sprzętu grup rekonstrukcyjnych.

     Imprezami towarzyszącymi były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych, wystawy sprzętu wojska
polskiego, straży granicznej, straży pożarnej oraz prowadzone przez harcerzy „śpiewanki patriotyczne”.

 

Galeria


     W dniu 06 listopada 2016 r. z okazji Dnia Niepodległości Wójt Gminy Ludwin zorganizował obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie uroczyście
złożono kwiaty i wieńce przez przedstawicieli władz państwowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący różne formy służby wojskowej:
służby kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej służby wojskowej oraz
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

    

Galeria


     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie dniu 27.10.2016 r. obchodziła IV Rocznicę
Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W czasie uroczystej zbiórki dokonano
wręczenia wyróżnień za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wyróżnionym
pracownikom wojska oraz żołnierzom.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa.

   

Galeria


     W dniu 26.10.2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
odbyły się Targi Pracy „Dzień Kariery 2016” zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
we współpracy z UP w Lublinie. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny,
promujący zawodową służbę wojskową, służbę kandydacką, przygotowawczą, w ramach Narodowych
Sił Rezerwowych oraz służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

  

Galeria


     W dniach 22-23.10.2016 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin SA w Lublinie odbyło
się Spotkanie Miłośników Historii „Było ………… nie minęło” zorganizowane przez Targi Pracy w Lublinie
pod patronatem Urzędu Miasta Lublin, którego sponsorem było Muzeum Wojska Polskiego.

     Podczas trwania targów na sali projekcyjnej odbyło się wiele ciekawych wykładów, paneli dyskusyjnych
i prezentacji multimedialnych dotyczących historii Polski i świata oraz spotkanie z Adamem Sikorskim
i ekipą programu „Było ………… nie minęło”.

     Na targach wystawcy zaprezentowali m.in. makiety historyczne stanowisk bojowych, sprzęt militarny,
wystawy numizmatyczne i modelarskie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła podczas targów pracy
punkt informacyjny, promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe
oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

  

Galeria


     W ramach projektu „Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych RP” w Aeroklubie Lubelskim
w Radawcu w dniu 30.09.2016 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie spotkali
się z uczniami i uczennicami klasy I II i III liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym
zorganizowanym przez Adama Gruszeckiego – dyrektora Aeroklubu. Podczas przeprowadzonej
prezentacji Szef Wydziału Rekrutacji mjr Andrzej Stachyra zaprezentował zasady naboru i rekrutacji
do różnych form służby wojskowej: służby zawodowej, kandydackiej, przygotowawczej,
Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

    

Galeria


      W ramach projektu „Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych RP” w Aeroklubie Lubelskim
w Radawcu w dniu 09.09.2016 r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie spotkał
się z uczniami i uczennicami X Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz członkami Grupy
Spadochronowej „Dragon”. Podczas przeprowadzonej prezentacji oficer Wydziału Rekrutacji
kpt. Ryszard Kowalczyk zaprezentował zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby
wojskowej: służby zawodowej, kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych
oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 


     W dniu 15 sierpnia 2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uczestniczył
w garnizonowych obchodach Święta Wojska Polskiego na Placu Zamkowym w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady
cz. polska w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny. Oddziały wojskowe wystawiły sprzęt wojskowy,
a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne
.

 

Galeria


     W dniu 14 sierpnia 2016 r. z okazji rocznicy bitwy 1920 r. pod Cycowem odbywały się „Dni Gminy
Cyców 2016”. Podczas obchodów odbyło się uroczyste złożenie wiązanek przez przedstawicieli władz
gminnych oraz uroczyste podniesienie flagi w asyście orkiestry. Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublinie wystawiła punkt informacyjno – promocyjny dotyczący poszczególnych form czynnej
służby wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 12 sierpnia 2016 roku z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Lublinie odbyła się okolicznościowa zbiórka, podczas której Wojskowy Komendant
Uzupełnień ppłk mgr inż. Sławomir Kozak podziękował żołnierzom zawodowym, pracownikom
wojska za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych, bardzo dobrą jakość realizowanych
przedsięwzięć. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni żołnierze rezerwy, którym
wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz listy gratulacyjne w związku
z otrzymanym awansem.

     Ponadto delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie złożyła wiązankę kwiatów
pod pomnikiem 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie.


  

Galeria


     W dniu 17.07.2016 r. odbył się XIV Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych pod hasłem
„Pomóżmy w potrzebie najbardziej poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która dotknęła Gminę
Szastarka”, zorganizowany przez Wójta Gminy Szastarka p. Artura Jaskowskiego oraz Gminne
Centrum Kultury w Polichnie. Podczas festynu Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie wystawiła punkt
informacyjno – promocyjny dotyczący form służby wojskowej: zawodowej, kandydackiej,
przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz Obrony Terytorialnej.

  


     W związku z przeprowadzonym Szczytem NATO w Polsce, w dniach 08 i 09.07.2016 r.
w Lublinie odbył się piknik „Dni NATO – Lublin razem z NATO”, który honorowym
patronatem objął Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz. Organizatorami
pikniku byli: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek i Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Lublinie płk. dypl. Piotr Chudzik.

     W pierwszym dniu Szczytu NATO, piknik w Lublinie został zorganizowany w Ogrodzie Saskim,
a w drugim dniu nad Zalewem Zemborzyckim.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie podczas
pikniku wystawiła punkt informacyjno-promocyjny, dotyczący zasad naboru do służby zawodowej,
kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i służby
w pododdziałach Wojsk
Obrony Terytorialnej.

     W pikniku uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych Lubelszczyzny
oraz pozostałe służby mundurowe, które zaprezentowały pokazy umundurowania, wyposażenia
i sprzętu wojskowego.

 

Galeria


     W dniu 13.06.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła
spotkanie z uczniami klas o profilu mundurowym w Powiatowym Centrum Edukacji
Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie i uczennice klasy I II i III technikum tej szkoły. Podczas spotkania
Szef Wydziału Rekrutacji mjr A. Stachyra przedstawił zasady naboru i rekrutacji
do służby przygotowawczej, kandydackiej, służby w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych służby, Oddziałach Obrony Terytorialnej oraz służby zawodowej.

 


     10 czerwca 2016 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyła się
uroczystość pożegnania kapitana Tomasza Dąbkowskiego, który został wyznaczony
na wyższe stanowisko służbowe w WKU w Zamościu.

     Podczas spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie podziękował Panu
pkt. Tomaszowi Dąbkowskiemu za duży wkład pracy włożony na rzecz funkcjonowania
instytucji oraz wręczył mu list gratulacyjny.

Kadra i wszyscy pracownicy WKU życzyli kapitanowi przede wszystkim pomyślności,
radości, spokoju i spełnienia marzeń oraz kolejnych awansów. Po życzeniach na prośbę
Pana kapitana wszyscy zgromadzeni zrobili pamiątkowe zdjęcie.

     

Galeria


     W dniu 06.06.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła spotkanie
z uczniami klas o profilu mundurowym w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy I, II i III technikum oraz I i II liceum tej szkoły.
Podczas przeprowadzonej prezentacji przedstawiciele WKU w Lublinie zaprezentowali
zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby wojskowej: służby zawodowej,
kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby
w Oddziałach Obrony Terytorialnej
.

   

Galeria


     W dniu 24.05.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła spotkanie
z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół nr 1 im Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku.
W spotkaniu uczestniczyli uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego tej szkoły z klas
o profilu mundurowym. Podczas przeprowadzonej prezentacji przedstawiciele WKU w Lublinie
zaprezentowali zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby wojskowej: kandydackiej,
przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby zawodowej oraz służby w Oddziałach
Obrony Terytorialnej. Na zakończenie spotkania młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała
pamiątkowe gadżety na tematy służby wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 12.05.2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się Targi Pracy zorganizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku we współpracy z Młodzieżowym Centrum Karier OHP
i Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt
informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą i Narodowe Siły
Rezerwowe oraz Obronę Terytorialną. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyła
się służba przygotowawcza i kandydacka.

 

Galeria


    W dniu 04.05.2016 r. w WKU w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia aktów
mianowani oficerowi rezerwy na pierwszy stopień oficerski oraz oficerom rezerwy

niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe.

     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie dokonał uroczystego wręczenia
aktów mianowani na wyższe stopienie wojskowe.
W uroczystości uczestniczyli
również oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Mianowanym oficerom
złożono gratulacje w związku z otrzymanym awansem.

 


     Na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jest to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości
polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Dzień Flagi ma na celu propagować symbole narodowe
oraz wiedzę o polskiej tożsamości.
W dniu 02 maja 2016 r., pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego
Przemysława
Czarnek odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.Uroczystości
rozpoczęły się przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie gdzie odbyło się uroczyste
podniesienie flagi i przekazanie jej pocztowi flagowemu. Następnie przedstawiciele władz i uczestnicy
uroczyście przeszli deptakiem pod Urząd Miasta Lublin gdzie odbyło się ponownie uroczyste podniesienie
flagi państwowej na maszt na balkonie lubelskiego Ratusza.
Całą uroczystość obchodów Dnia Flagi uświetnił
koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej.

   

 Galeria


     W dniu 28.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyły się Targi Pracy
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej we współpracy z Punktem
Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łęcznej. Wojskowa Komenda
Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką,
przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem
uczniów cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka.

   

 Galeria


     W dniu 21.04.2016 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin SA w Lublinie
odbyły się „Targi Pracy 2016” zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie we
współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie
oraz Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła podczas targów pracy punkt informacyjny
promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe,
który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

  

 Galeria


     W dniu 04.04.2016 r. w Zespole Szkół w Piaskach odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku we współpracy z Burmistrzem Miasta Piaski oraz Starostwem
Powiatu Świdnickiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący
służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym
zainteresowaniem uczniów cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka.
W ramach
edukacji dla osób odwiedzjących targi uczniowie szkół średnich zademonstrowali zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    

 Galeria


     W dniu 24 marca 2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
Wielkanocne na którym, ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uroczyście przywitał wszystkich zebranych
pracowników KSC oraz żołnierzy zawodowych. Podczas spotkania ks. mjr mgr Andrzej Piersiak
proboszcz Parafii Garnizonowej WP odmówił modlitwę i poświęcił pokarmy, którymi dzieliliśmy
się i wspólnie składali sobie życzenia świąteczne.

     Żołnierze zawodowi oraz pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie składają
wszystkim Zdrowych i Pogodnych, a tym samym Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

  

Galeria


     W dniu 18 marca 2016 r. odbyły się Targi Pracy w Centrum Targowo - Wystawienniczym
Targi Lublin S.A. w Lublinie, zorganizowane przez Targi Lublin S.A. oraz Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie.

     Swoje stoisko wystawiennicze zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie.
Przedstawiciele WKU w Lublinie promowali ochotnicze formy służby wojskowej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się zawodowa służba wojskowa.

  

Galeria


     Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęła działalność kolejna
Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 i 2 w Lublinie przy ulicy Jastrzębiej 3, która będzie
funkcjonować w dniach 01.03 – 20.04.2016 r.

 

Galeria


     Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu 01 marca 2016 roku
na uroczystej zbiórce kadry i pracowników WSzW i WKU w Lublinie odczytano
„Przesłanie Ministra Obrony Narodowej do żołnierzy Wojska Polskiego z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

     W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” delegacja z Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Lublinie w dniu 01.03.2016 r., złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy
Mogile – pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 oraz na
cmentarzu przy ul. Unickiej, z udziałem przedstawicieli służb mundurowych,
władz państwowych i samorządowych.

   

Galeria


     Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach obchodów
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” żołnierze Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Lublinie w dniu 28.02.2016 r., mjr Andrzej STACHYRA
i kpt. Marek KUBICKI, wzięli udział w biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych „Tropem Wilczym”.

  

Galeria


     W dniu 15 lutego 2016 roku na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęła
działalność Powiatowe Komisje Lekarskie na obszarze powiatu Lubartowskiego i realizuje
zadania do dnia 15 marca 2016 r.

  

Galeria


     Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody lubelskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji
wojskowej w 2016 roku w okresie od 1 lutego 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona
zostanie kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęły
działalność Powiatowe Komisje Lekarskie na obszarze powiatu Lublin Ziemski od 01.02.2016 r.
oraz powiatu Świdnik od 02.02.2016 r.

 


     W dniu 27.01.2016 r. w WKU w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań
oficerom rezerwy niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego płk Piotr Chudzik dokonał uroczystego wręczenia aktów mianowani na stopień
pułkownika dla:

 • ppłk rez. Jerzy Cichocki,

 • ppłk rez. Mieczysław Lenard.

     W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Szefa WSzW w Lublinie ppłk Ireneusz Olender,
Szef Wydziału Mobilizacji ppłk Zbigniew Tarka, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie
ppłk Sławomir Kozak oraz oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Mianowanym oficerom złożono gratulacje w związku z otrzymanym awansem.

  


Galeria


     Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego WP w sprawie udziału TOAW w kwalifikacji wojskowej
w 2016 roku w dniach 21-22.01.2016 r. odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie
szkolenie – instruktaż dla osób zatrudnionych do pracy na kwalifikacjach wojskowych na terenie
administrowanym przez naszą instytucję.

     Pan mjr Andrzej Stachyra powitał wszystkich przybyłych na szkolenie, a następnie zapoznał
z harmonogramem zajęć i tematami szkolenia. Poszczególne tematy szkolenia prowadziły osoby
z Wydziału Rekrutacji.

 

Galeria


    W dniu 13.01.2016 r. odbyły się zawody w ping-ponga na szczeblu WSzW w Lublinie zorganizowane
przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Lublinie. W rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele
z WKU Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Zamość oraz z WSzW w Lublinie.

     Zawody odbywały się na terenie hali sportowej przy al. Racławickich 44. Atmosfera pośród
rywalizujących była miła i przyjemna a zarazem zagorzała i nastawiona na wygraną.

     Pierwsze miejsce zdobył ppłk Krzysztof Wieczorek z WKU Puławy. Dyplomy wręczał z-ca
Szefa WSzW w Lublinie - ppłk Ireneusz Olender.

  

Galeria


     31 grudnia 2015 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie miała miejsce uroczystość
pożegnania Pani Elżbiety Kreczmańskiej wieloletniego pracownika KSC.

     Podczas spotkania Komendant ppłk Sławomir Kozak, w krótkim przemówieniu, podziękował
naszej koleżance za ogromny wkład pracy włożony na rzecz funkcjonowania naszej instytucji oraz
wręczył jej list gratulacyjny.

     Sama zainteresowana otrzymała od koleżanek i kolegów przepiękne kwiaty oraz drobny upominek.
Wszyscy pracownicy WKU życzyli Pani Elżbiecie przede wszystkim pomyślności, radości, spokoju
i spełnienia marzeń oraz długich lat życia. Nie brakowało życzeń, uśmiechu, radości i zapewnień,
aby nas odwiedzała i pamiętała z kim spędziła wiele lat swojego zawodowego życia. Po części
oficjalnej wszyscy spotkali się przy poczęstunku wspominając minione lata wspólnej pracy.

  

Galeria


     W dniu 24.11.2015 r. w Lublinie na Politechnice Lubelskiej została zorganizowana XVI edycja
targów pracy przez Biuro Karier oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej pod hasłem
„INŻYNIER NA RYNKU PRACY” podczas którego Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   fot. Anna KAMIŃSKA


     W dniu 11 listopada 2015 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyły się obchody Narodowego
Święta Niepodległości – 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości
podniesiono flagę państwową i odegrano uroczyście hymn państwowy, odczytano apel pamięci i oddano
salwy honorowe. Złożono wieńce pod pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nieznanego
Żołnierza. Odbył się przemarsz defilady kompanii honorowych służb mundurowych, pojazdów kołowych
Grup Rekonstrukcji Historycznej i Ułanów. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem
dowodzenia Wielonarodowej Brygady cz. Polska w Lublinie wystawiła na Placu Litewskim w Lublinie punkt
promocyjno-informacyjny. Imprezami towarzyszącymi były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych,
wystawy sprzętu wojska polskiego.

    fot. Bożena BRYDA

Galeria


    W dniu 30.10.2015 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie w związku
ze Dniem Wszystkich Świętych uczcili pamięć poległych żołnierzy i ratownika medycznego
na misjach w Afganistanie i Iraku.

  

Galeria


     W dniu 27.10.2015 r. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowało XI edycję Studenckich Targów Pracy i Praktyk w której udział
wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie. Podczas Targów zaprezentowane
zostały oferty służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, Szkolnictwa Wojskowego oraz
zawodowej służby wojskowej. Stanowisko WKU w Lublinie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
odwiedzających za co serdecznie dziękujemy.

   

Galeria


     W dniu 15.10.2015 r. na UMCS w Lublinie został zorganizowany przez Miejski Urząd
Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundację Rozwoju „DZIEŃ KARIERY 2015” podczas
którego Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej
.

 


     Podczas zorganizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta Kock uroczystych obchodów
76 rocznicy bitwy pod Kockiem, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wzięła udział
w obchodach i wystawiła w dniu 04.10.2015 r. punkt promocyjno – informacyjny dotyczący
różnych form służby wojskowej.

    


   Podczas zorganizowanych przez Urząd Gminy Gościeradów i Starostwo Powiatowe Kraśnik
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa - Źródliska w Łanach w dniu 20.09.2015 r. Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący
różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


      W dniu 16.09.2015 r. zostały zorganizowane przez Starostwo Świdnik oraz Powiatowy
Urząd Pracy w Świdniku „TARGI PRACY 2015” w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji
Zawodowej w Świdniku podczas których Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła
punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   


     15 sierpnia to żołnierskie święto, które zostało ustanowione dla upamiętnienia momentu
szczególnej chwały narodowego oręża – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie polsko
– bolszewickiej. W tym dniu oddajemy cześć bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy skutecznie

przeciwstawili się nadciągającemu zagrożeniu ze wschodu dla całej Europy. W tym dniu na Placu
Litewskim w Lublinie rozpoczęły się uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wśród gości,
którzy swą obecnością uświetnili uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego znaleźli się również
przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także służb i instytucji mundurowych.

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej
Brygady cz. polska w Lublinie wystawiła
punkt promocyjno-informacyjny. Ponadto oddziały wojskowe
wystawiły sprzęt wojskowy a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne.

  

Galeria


    W dniach 10 - 11.07.2015 r. zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie „Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej”.

     Podczas Targów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie w dniu 11.07.2015 r.
wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


    W dniach 20-21.06.2015 r. zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim oraz GOK w Potoku Wielkim Dni Gminy Potok Wielki.
Podczas uroczystości w dniu 20.06.2015 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form
służby wojskowej.

    

Galeria


     W dniach 12-13.06.2015 r. został zorganizowany przez Burmistrza Miasta Janów Lubelski projekt
„Zoom Natury” nad Zalewem Janowskim. Podczas imprezy Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
w dniu 13.06.2015 r. wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


     W dniu 29 maja 2015 r. została zorganizowana przez Miejski Klub Sportowy
KALINA-Lublin oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna impreza środowiskowa
„Wybieram Sport i Trzeźwy Umysł” w ramach „Lubelskich Dni Profilaktyki”.

     Podczas uroczystości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.
W ramach imprezy
dodatkowo swoje stanowiska promocyjne wystawiła również Żandarmeria Wojskowa oraz
batalion dowodzenia WB z Lublina.

   

Galeria


    W dniu 16 maja 2015 r., została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 10 w Lublinie
III Wiosenny Festyn Rodzinny „Majówka na Łęgach”.

    Podczas uroczystości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

    W ramach bloku tematycznego „Wojsko filarem bezpieczeństwa” mjr A. Stachyra
wystąpił z prelekcją o obowiązujących procedurach naboru do czynnej służby
wojskowej kobiet i mężczyzn.

   

Galeria


    Dwieście dwadzieścia cztery lata temu 3 maja 1791 r., Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, znaną
pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Z okazji Święta Narodowego odbyła się uroczystość podczas której
m.in. podniesiono flagę państwową i odegrano hymn narodowy, wygłoszono apel pamięci oraz oddano
salwę honorową. W dniu 03.05.2015 r. na Placu Litewskim Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie zorganizowała
punkt promocyjno – informacyjny promujący rożne formy służby czynnej wojskowej.

   

Galeria


    W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A
w dniu 29.04.2015 r. odbyły się Targi Pracy 2015 zorganizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Łęcznej oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Uczestnikami byli pracodawcy
i instytucje rynku pracy z terenu województwa lubelskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym wystawiła punkt informacyjny dotyczący obowiązujących form
czynnej służby wojskowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących
pracy oraz uczącej się młodzieży. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowali Pani Ewa Piątek
i Pani Jolanta Prokop, Wojewódzki Sztab Wojskowy reprezentowany był przez Panią Monikę Majchrzak
i Panią Irenę Szmytko.

   

Galeria


    W dniu 15.04.2015 r. w Centrum Targowo - Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy
ul. Dworcowej 11 odbyły się Targi Pracy 2015 r. Organizatorami targów byli: Miejski
Urząd Pracy wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Lublinie, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie oraz Ośrodkiem Aktywizacji
Zawodowej w Lublinie. Adresatami przedsięwzięcia byli wystawcy 90 grup z terenu naszego
miasta i województwa lubelskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz z Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym wystawiła punkt informacyjny dotyczący ochotniczych form służby
wojskowej, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób odwiedzających
Targi Pracy. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowali Pan mjr Andrzej Stachyra
i Pani Jolanta Prokop, Wojewódzki Sztab Wojskowy reprezentowany był przez
Panią Monikę Majchrzak i Panią Irenę Szmytko.

   

Galeria


     W dniu 08.04.2015 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych
w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 44 zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Bełżycach. Tematem przeprowadzonego przez przedstawicieli WKU w Lublinie
spotkania z młodzieżą były ochotnicze formy służby wojskowej. Pan mjr Andrzej Stachyra,
udzielił szereg odpowiedzi na liczne pytania ze strony uczniów zainteresowanych
służbą kandydacką.

   

 Galeria


    W dniu 25.03.2015 r., odbyły się targi pracy zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
w porozumieniu z Targami Lublin S.A. W hali wystawienniczej Targów Lublin S.A. Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form czynnej
służby wojskowej.

       


     W dniu 12.03.2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,przy ul. Projektowa 4,
odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa dla Nauczycieli Edukacji dla
Bezpieczeństwa w Szkołach Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego, w której
udział wzięli między innymi przedstawiciele WSzW w Lublinie Pan Pułkownik dr. inż. Zbigniew
TARKA oraz mjr mgr inż. Andrzej STACHYRA z WKU w Lublinie.

    Podczas konferencji Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno-informacyjny o obowiązujących formach czynnej służby wojskowej.

     


       W dniu 09.03.2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku al. Lotników Polskich 24 odbyły
się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy
w Świdniku. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem uczniów
szkól średnich cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka. Wojskową Komendę Uzupełnień
reprezentowali Pani Danuta Pasierbiewicz i Pani Jolanta Prokop.

   


     W dniu 12.03.2015 r., odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
w tenisie stołowym, sala ćwiczeń WSzW w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5, Lublin, w ramach
współzawodnictwa sportowego oraz działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu w 2015 roku.

     Uczestnicy zawodów: ppłk Krzysztof WIECZOREK (WKU w Puławach), mjr Jerzy WINIARSKI
(WKU w Chełmie), kpt. Tomasz WDOWIAK (WSzW w Lublinie), kpt. Marek KUBICKI
(WKU w Lublinie), kpt. Stanisław STYCZYŃSKI (WKU w Zamościu) i kpt. Krzysztof WOŹNIAK
(WKU w Białej Podlaskiej).

     Przedstawiciele instytucji wojskowych rozgrywali mecze w systemie każdy z każdym do trzech
wygranych setów. O miejscach decydowała ilość wygranych pojedynków. Po zakończeniu mistrzostw
uczestnikom wręczono dyplomy.

   

 Galeria


    Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku o kwalifikacji wojskowej
w 2015 r., w okresie od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa
w 2015 roku.

     Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie pracowały niżej wymienione
Powiatowe Komisje Lekarskie:

 • w dniach 2 lutego – 2 marca 2015 roku, w Lubartowie dla miasta Lubartów; gmin: Abramów, Firlej,
  Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki,
  Uścimów;

 • w dniu 9 lutego – 5 marca 2015 roku, w Świdniku dla miasta Świdnik; gmin: Mełgiew, Piaski,
  Rybczewice, Trawniki;

 • w dniu 23 lutego – 23 kwietnia 2015 roku, w Lublinie dla gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów,
  Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów,
  Wólka, Wysokie, Zakrzew;

 • w dniu 2 marca – 24 kwietnia 2015 roku, w Lublinie dla miasta na prawach powiatu Lublin;

 • w dniu 9 marca – 17 kwietnia 2015 roku, w Kraśniku dla miasta Kraśnik; gmin: Annopol, Dzierzkowice,
  Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek;

 • w dniu 16 marca – 3 kwietnia 2015 roku, w Łęcznej dla gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów,
  Puchaczów, Spiczyn;

 • w dniu 30 marca – 20 kwietnia 2015 roku, w Janowie Lubelskim dla gmin: gmin: Batorz, Chrzanów,
  Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki.

      

 Galeria


        11.01.2015 r. odbył się XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie włączyła się w ogólnopolską zbiórkę
pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla dzieci i seniorów. Stoisko promocyjne
zostało zorganizowane w Galerii Olimp w Lublinie.

   

Galeria


         W dniu 02.01.2015 r. na sali konferencyjnej odbyła się uroczysta zbiórka stanu
osobowego WKU w Lublinie z okazji objęcia obowiązków służbowych Szefa Wydziału
Rekrutacji przez Pana mjr Andrzeja Stachyrę. W uroczystości uczestniczył Szef WSzW
w Lublinie Pan płk dypl. Piotr Chudzik oraz Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW
w Lublinie Pan ppłk dr inż. Zbigniew Tarka.

    

Galeria


          Z dniem 1 sierpnia 2014 r., obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461
z późn. zm.), które w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały opublikowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2014, poz. 773) 

Celem nowelizacji jest doskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (dalej „NSR”),
zracjonalizowanie szkolenia żołnierzy rezerwy, poprawienie systemu motywacyjnego, a także ułatwienie
otrzymywania rekompensat przez pracodawców, zatrudniających żołnierzy NSR.

w art. 59a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie
w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych,
które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.
 

1a. Przydział mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadany również żołnierzowi w czynnej
służbie wojskowej oraz pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką w dniu jego
zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia ze służby.


1b. Przydział mobilizacyjny nadaje się na wolne stanowisko służbowe lub dopełnienia nieobsadzonej funkcji
wojskowej, a w razie potrzeby również na stanowiska lub funkcje, na które nadano już taki przydział.

- usankcjonowanie możliwości nadawania przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe, na które
nadano inne przydziały mobilizacyjne

w art. 59aust. 4 i 6 otrzymuje brzmienie:

4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy
komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

6. Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza w trybie, o którym mowa w art. 52, albo
w trybie określonym w art. 39
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

w art. 59a dodaje się ust. 6a

6a. Kartę mobilizacyjną można również doręczyć żołnierzom w czasie pełnienia lub odbywania czynnej
służby wojskowej oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej w miejscu
pełnienia służby,
a pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych – w miejscu pracy. Żołnierzom
rezerwy, którym nadaje się przydziały kryzysowe, kartę mobilizacyjną można doręczyć razem z kartą
tego przydziału.”,

art. 59b otrzymuje brzmienie:

1. Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe,
które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano
już taki przydział.

2. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem
w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę

kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego
zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu.
    Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie
    w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest
    równoznaczne z wycofaniem wniosku.

4. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie
    przydziału kryzysowego.

5. Kontrakt zawiera:

1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki
    wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu
    tożsamości oraz numer PESEL żołnierza, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków
    w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

2) datę i miejsce podpisania;

3) określenie dnia przyjęcia obowiązków wynikających z nadania przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego
    kontrakt obowiązuje;

4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa – w przypadku
    powołania do niej, oraz prognozowanego okresu pełnienia służby i trybu powołania do niej;

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem
    ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;

6) zobowiązanie żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania przydziału
    kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń
    wojskowych rotacyjnych;

7) zobowiązanie żołnierza do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie;

8) zobowiązanie żołnierza do stawienia się do czynnej służby wojskowej, do której powołanie następuje w trybie
    natychmiastowego stawiennictwa, w terminie określonym w zawiadomieniu w tej sprawie;

9) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa,
    oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.

6. Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

1) nie był przeznaczony do służby zastępczej;

2) nie był karany za przestępstwo umyślne;

3) posiada wykształcenie co najmniej:

a) gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,

b) średnie – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,

c) wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

4) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;

5) zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;

6) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5 – w przypadku żołnierza
    rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

7. Wykształcenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla danego
    korpusu, nie dotyczy żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy.

8. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy poświadczenia
    bezpieczeństwa lub posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań
    do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do
    pełnienia służby poza granicami państwa. Przed zawarciem kontraktu dowódca jednostki wojskowej lub
    wojskowy komendant uzupełnień może wystąpić o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
    o którym mowa w art. 64 ust. 5, lub skierować do wojskowej pracowni psychologicznej na badania
    psychologiczne.

9. Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku
    pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym
    decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna, albo nieprzyjęcia przydziału kryzysowego
    w określonym terminie

NIE MA UNIEWAŻNIANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

10. Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia
      kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu.

11. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie wykonywał
     obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 • Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Zostaje zniesione
  ograniczenie czasowe 15 lat przebywania na danym przydziale kryzysowym. Jedynym ograniczeniem
  będzie wiek określony w art. 58 ust. 4. (szeregowi do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  pięćdziesiąt lat życia, podoficerowie i oficerowie - sześćdziesiąt lat życia)

w art. 98b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych

w art. 98d dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne
    lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji
    pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające
    w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być
    ograniczony – stosownie do regulaminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej
    sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia,
    o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego
    Wojska Polskiego.

w art. 101 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach
      kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;

5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe
    jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na
    ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, wojskowy
      komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego
      nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak
      nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia.

w art. 101b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych,
    a w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoleniowymi mogą je odbywać również w uczelniach
    wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.

w art. 108 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadku
    wyznaczenia lub skierowania do służby, o której mowa w ust. 5, również na stanowiskach służbowych lub
    funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do
    pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby
    poza granicami państwa, o którym mowa w art. 59b ust. 5 pkt 9, stanowi jednocześnie pisemną
    zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu
    Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego
      nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub
      uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.

5b. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego
      nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za
      pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6. Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.
    Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu
    ośmiu miesięcy przez:

1) dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby;

2) wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej pełnienia.

7. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami
    państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia
    przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po
    zakończeniu służby.

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy zwalnia się z okresowej służby wojskowej
    przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 6, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego
    lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.

Dodano art. 132 f

1. Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres
    co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich
    kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny
    z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych,
    zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług
    konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej.

2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień
    a żołnierzem rezerwy, na podstawie której zobowiązał się on do uzyskania przed zawarciem kontraktu
    określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupełnień zobowiązał się do nadania przydziału
    kryzysowego na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym kwalifikacjom.

3. Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił
    Rezerwowych. Na wniosek żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego okresu
    w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu wypłaconego ekwiwalentu w  razie uchylenia
    przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem tego okresu,
    z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub
    orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania
    do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata
    na żołnierza zawodowego.

Dodano art. 132 g

1. Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych
    Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez
    okres nie krótszy niż trzy lata, mogą  być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień
    w  celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu).
    Skierowanie stanowi decyzję administracyjną.

2. Skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby
    zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału.

3. Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza
    rezerwy, a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić
    po zasięgnięciu opinii pracodawcy.

4. Żołnierz rezerwy ponosi koszty związane ze skierowaniem na szkolenie (kurs) w przypadku:

1)nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;

2) uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed
    upływem okresu trzech lat posiadania przydziału kryzysowego, z wyjątkiem: orzeczenia
    o niezdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia psychologicznego stwierdzającego
    przeciwwskazania do pełnienia tej służby, powołania do zawodowej służby wojskowej
    albo przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

5. Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, przysługuje:

1) zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego
    na dojazd;

2) wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

6. Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) oraz wynikające ze świadczeń określonych
   w ust. 5 są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister
   Obrony Narodowej.

Dodano art. 132 i

1. Żołnierzowi rezerwy posiadającemu przydział kryzysowy, można przyznać dofinansowanie
    kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach
    wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do
    deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

2. Dowódca jednostki wojskowej zawiera z żołnierzem rezerwy posiadającym przydział kryzysowy
    umowę określającą zasady, wysokość i sposób dofinansowania kosztów, o których mowa
    w ust. 1, oraz warunki zwrotu tego dofinansowania w przypadku przerwania kształcenia
    lub wygaśnięcia albo uchylenia przydziału kryzysowego przed określonym w umowie
    okresem posiadania przydziału kryzysowego, nie dłuższym niż trzy lata od zakończenia kształcenia.

3. Zwrot dofinansowania następuje w przypadku przerwania kształcenia lub wygaśnięcia albo uchylenia
    przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych. Zwrot dofinansowania
    nie następuje w przypadku orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia
    psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia służby albo powołania
    do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby kandydackiej.

Art. 134 a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej
    służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego
    miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin
    powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc
    pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.