Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 

 

     19 marca br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie wręczono kombatantom akty mianowania
na wyższe stopnie wojskowe oraz Złote Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.

     W imieniu Ministra Obrony Narodowej akty mianowania oraz medale wręczył Szef Wydziału - Zastępca
Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Tomasz KANASZEWSKI.

  

Galeria


      W dniu 16.03.2018 r. w Centrum Handlowo – Wystawienniczym Targów Lublin S.A. w Lublinie odbyły
się „Targi Pracy 2018”. Podczas imprezy, punkt informacyjno-promocyjny wystawiła również Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Lublinie. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko promocyjne
WKU, cieszyły informacje dotyczące zasad powoływania ochotników do służby zawodowej, kandydackiej,
przygotowawczej oraz terytorialnej służby wojskowej.

 

Galeria


      W dniu 14.03.2018 r. w Zespole Szkół w Kocku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojskowej Komendy
Uzupełnień z młodzieżą szkolną. Podczas lekcji tematycznej, uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi
formami służby wojskowej. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, padło wiele pytań na temat służby
kandydackiej, przygotowawczej oraz terytorialnej służby wojskowej.

 

Galeria


     W dniu 19.02.2018 r. w Zespole Szkół nr 6 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli WKU w Lublinie
z uczniami klasy II, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1.
Tematem spotkania było przedstawienie zasad rekrutacji i powołania do obowiązujących form służby wojskowej.

 

Galeria


     W dniu 15.02.2018 r. przeprowadzono spotkanie z uczniami klas II, III i IV Lubelskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie. Przedstawiciele WKU w Lublinie
zapoznali uczestników z zasadami rekrutacji i powołania do obowiązujących form służby wojskowej.

     Największe zainteresowanie uczniów dotyczyło zasad naboru oraz pełnienia Terytorialnej Służby
Wojskowej, służby przygotowawczej oraz zawodowej służby wojskowej.

 

Galeria


     W dniu 12.02.2018 r. rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Lubartowie,
obejmująca swoim zasięgiem działania obszar powiatu lubartowskiego. Komisja mieści
się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie
i będzie funkcjonowała do 8 marca br.

     W trakcie pracy PKLek., czynny udział biorą przedstawiciele z 2 Lubelskiej Brygady
Obrony Terytorialnej, którzy podczas codziennych pogadanek, udzielają osobom zgłaszającym
się do kwalifikacji wojskowej szczegółowych informacji, dotyczących min. realizacji procesu
szkolenia żołnierzy OT oraz przebiegu terytorialnej służby wojskowej.

 

Galeria


     Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody lubelskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku
o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, w okresie od 30 stycznia do 29 kwietnia 2018 roku
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez
WKU w Lublinie, od 07.02.2018 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Komisje Lekarskie
na obszarze powiatu Świdnickiego.

 

Galeria


     26 stycznia 2018 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie pożegnano
Panią Ewę KORBUS, starszego referenta Sekcji Administrowania Rezerwami, która po
ponad 40 latach pracy odeszła na emeryturę .

    Podczas uroczystości, pełniący obowiązki Komendanta mjr Tomasz KANASZEWSKI,
w krótkim przemówieniu, podziękował naszej koleżance za ogromny wkład pracy włożony
na rzecz funkcjonowania WKU oraz wręczył list gratulacyjny.

    Wszyscy pracownicy WKU, złożyli Pani Ewie życzenia wszelkiej pomyślności, radości,
uśmiechu, spokoju i spełnienia marzeń oraz długich lat życia w dobrym zdrowiu.

 


     W dniu 24.01.2018 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie
przeprowadzili szkolenie dla uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Energetycznych
w Lublinie. W trakcie zajęć zapoznano młodzież z zasadami rekrutacji do różnych
form służby wojskowej. Zaprezentowano aktualną ofertę, dotycząca naboru ochotników
do terytorialnej służby wojskowej, służby zawodowej, kandydackiej oraz służby
przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Galeria


     W dniach 23-24.01.2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie przeprowadzono
szkolenie dla osób zatrudnionych do pracy w ramach kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na
terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

 

Galeria


     W dniu 09.01.2018 r., przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie,
przeprowadzili szkolenie z obowiązujących form służby wojskowej dla uczniów klasy
III i IV Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
w Lublinie.

    Podczas spotkania, omówiono zasady naboru i rekrutacji do terytorialnej służby
wojskowej, zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, przygotowawczej
oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Galeria


     W dniu 22.12.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
wigilijne na którym, mjr Tomasz KANASZEWSKI uroczyście przywitał wszystkich zebranych
pracowników KSC oraz żołnierzy zawodowych. Podczas spotkania ks. ppłk Andrzej PIERSIAK
proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP odmówił modlitwę i poświęcił opłatek,
którym dzieliliśmy się i wspólnie składali sobie życzenia świąteczne.

  

Galeria


     W dniu 08.12.2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się „Targi Pracy 2017”,
zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Honorowy patronat nad
Targami Pracy objął Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Maj.

     Podczas targów, Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący
służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, terytorialną służbę wojskową oraz
Narodowe Siły Rezerwowe.

 

Galeria


     W dniu 05 grudnia 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 150 rocznicy urodzin
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

    Uroczystość rozpoczęła się o 16.00 mszą święta w intencji Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, po której
nastąpił przemarsz uczestników na Plac Litewski. Na Placu Litewskim, pod Pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

 

Galeria


     W dniu 29.11.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się
szkolenie słuchaczy kursu doskonalącego „Kierowanie Terenowymi Organami Administracji
Wojskowej szczebla WKU” z Akademii Sztuki Wojennej
w Warszawie. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania wojskowej komendy uzupełnień oraz przedstawiono
im zasady powołania
i sposób pełnienia terytorialnej służby wojskowej, w aspekcie obowiązujących
dokumentów normatywno-prawnych.

 

Galeria


     W dniu 21.11.2017 r. w holu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
w Lublinie odbyły się targi pracy ”Inżynier na rynku pracy”. W imprezie uczestniczyła
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie, która wystawiła punkt informacyjny,
promujący terytorialną służbę wojskową, Legię Akademicką, zawodową służbę
wojskową, służbę kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe.
Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się terytorialna służba
wojskowa oraz szkolenie w ramach Legii Akademickiej.

 

Galeria


     W dniu 11 listopada 2017 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Garnizonie Lublin.

     Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 10.00 w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona
została msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz uczestników na
Plac Zamkowy. Uroczystości na Placu Zamkowym przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem
wojskowym. Podczas uroczystości odbył się koncert orkiestry wojskowej, a następnie defilada
kompanii honorowych oraz pojazdów historycznych.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z 2 Lubelską Brygadą Obrony
Terytorialnej w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny.
Imprezami towarzyszącymi
były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych, wystawy sprzętu wojskowego, straży pożarnej,
policji, pogotowia ratunkowego oraz prowadzone przez harcerzy „śpiewanki patriotyczne”.

 

Galeria


     31 października br., w przeddzień Święta Zmarłych, dla uczczenia pamięci weteranów,
przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie, odwiedził groby poległych na
misjach w Afganistanie i Iraku żołnierzy i ratowników medycznych znajdujące się
na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie.

 

Galeria


     W dniu 25.10.2017 r. na Palcu Teatralnym w Lublinie odbył się piknik informacyjny,
dotyczący programu pilotażowego „Legia Akademicka”.

     Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego uruchamia w 2017 roku ochotnicze szkolenie wojskowe dla studentów.

     W pikniku uczestniczyli między innymi przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych
KUL i UMCS oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie i 2 Lubelska Brygada
Obrony Terytorialnej.

 


     W dniach 21-22.10.2017 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A.
w Lublinie odbyło się Spotkanie Miłośników Historii „Było … nie minęło”. Organizatorem
przedsięwzięcia były Targi Lublin pod patronatem Urzędu Miasta Lublin. Głównym
sponsorem, było Muzeum Wojska Polskiego.

     Podczas targów, odbyło się wiele ciekawych wykładów, paneli dyskusyjnych
i prezentacji multimedialnych dotyczących historii Polski i świata oraz spotkanie
z Adamem Sikorskim i ekipą programu „Było …nie minęło”.

     Na targach, wystawcy zaprezentowali m.in. makiety historyczne stanowisk bojowych,
sprzęt militarny, wystawy numizmatyczne i modelarskie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień
wystawiła podczas targów pracy punkt informacyjny promujący Wojska Obrony Terytorialnej,
służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe.

 


     W dniu 15.10.2017 r. na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się uroczyste
obchody 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki pod patronatem Wojewody Lubelskiego.

     Na terenie Muzeum zaprezentowano min. pokazy uzbrojenia wojskowego oraz pierwszej
pomocy. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny
dotyczący obowiązujących form służby wojskowej.

 

 

Galeria


     W dniu 02.10.2017 r. na Placu Zamkowym odbyły się uroczyste obchody 2 rocznicy
utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

     Oficjalne uroczystości odbyły się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, w którym
uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz dowódcy,
komendanci i szefowie jednostek i instytucji wojskowych.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny.
Ponadto oddziały wojskowe wystawiły sprzęt wojskowy a grupy rekonstrukcyjne
zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne.

     Podczas Pikniku Militarnego zaprezentowały się również zespoły artystyczne działające
w klubach wojskowych.

  

Galeria


     W dniu 19.09.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła szkolenie
w ramach „Edukacji Wojskowej” z uczniami klas o profilu mundurowym w XIV LO w Lublinie.
W szkoleniu uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy II tej szkoły. Podczas przeprowadzonej
prezentacji przedstawiciel WKU zaprezentował uregulowania prawne dotyczące służby
zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

 

Galeria


     W dniu 19.09.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła szkolenie w ramach
„Edukacji Wojskowej” z uczniami klas o profilu mundurowym w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.
W szkoleniu uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy II tej szkoły. Podczas przeprowadzonej
prezentacji przedstawiciel WKU zaprezentował uregulowania prawne dotyczące obowiązujących
form służby wojskowej a w szczególności terytorialnej służby wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 01.09.2017 r. na Placu Litewskim odbyła się uroczystość 78 rocznicy obchodów agresji
Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej

     W uroczystości wojskowej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz
dowódcy, komendanci i szefowie jednostek i instytucji wojskowych.
Podczas uroczystości odegrano
uroczyście hymn państwowy oraz odczytano apel pamięci i oddano salwy honorowe. Złożono wieńce
pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

 

Galeria


     W dniu 16.08.2017 r. w Aeroklubie Lubelskim odbyło się spotkanie przedstawiciela WKU w Lublinie
z uczniami i absolwentami klas mundurowych szkół średnich. Tematem spotkania było przedstawienie
zasad rekrutacji i powołania do obowiązujących form służby wojskowej. Największym zainteresowaniem
cieszyła się terytorialna służba wojskowa.

 

Galeria


     W dniu 15 sierpnia odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego w Garnizonie
Lublin. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej, którą koncelebrował biskup
Ryszard KARPIŃSKI. Główne uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym na Placu
Zamkowym w Lublinie. Oprócz wojska, w obchodach wzięli udział parlamentarzyści, władze wojewódzkie,
miejskie, delegacje służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady
cz. polska w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny na Błoniach Zamkowych. Ponadto, oddziały
wojskowe wystawiły sprzęt wojskowy, a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne.

 


     W dniu 13.08.2017 r. na Placu Litewskim odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej
Brygady Obrony Terytorialnej.

     W uroczystości wojskowej uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz
dowódcy, komendanci i szefowie jednostek i instytucji wojskowych. Licznie przybyli członkowie rodzin
żołnierzy składających przysięgę.

    Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko wystawione przez Wojskową Komendę Uzupełnień
w Lublinie wspólnie z 23 batalionem Obrony Terytorialnej. Punkt informacyjny promował wszystkie
ochotnicze formy służby wojskowej wśród których Terytorialna Służba Wojskowa cieszyła się
największym zainteresowaniem.

 

Galeria


     W dniu 01.08.2017 r. w Aeroklubie Lubelskim odbyło się spotkanie z uczniami i absolwentami
klas mundurowych szkół średnich. Tematem spotkania było przedstawienie zasad rekrutacji
i powołania do obowiązujących form służby wojskowej. Największym zainteresowaniem
cieszyła się terytorialna służba wojskowa.

 


     W dniu 25.07.2017 r. w Aeroklubie Lubelskim odbyło się spotkanie z uczniami i absolwentami
klas mundurowych szkół średnich. Tematem spotkania było przedstawienie obowiązujących form
służby wojskowej. Największym zainteresowaniem cieszyła się terytorialna służba wojskowa.

 


     W dniu 24.06.2017 r. na boisku przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Moszna odbył
się festyn rodzinny. Podczas imprezy prezentowały się służby mundurowe i ratownicze (wojsko,
policja, straż pożarna). Dorośli, młodzież i dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentację
sprzętu wojskowego i broni miło przy tym spędzając czas.

     Duże zainteresowanie uczestników festynu skierowane było na pozyskanie informacji
dotyczących zasad i możliwości pełnienia terytorialnej służby wojskowej oraz innych
form służby wojskowej.

 

Galeria


     W dniu 09.06.2017 r. na błoniach pod Zamkiem w Lublinie odbył się III wojewódzki festyn „Bezpieczna szkoła
– bezpieczna Lubelszczyzna”. Podczas imprezy prezentowały się służby mundurowe i ratownicze oraz odbyły
się liczne pokazy, animacje i konkursy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Lublinie gdzie udzielano informacji o obowiązujących formach służby
wojskowej, a w szczególności możliwością pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 31.05.2017 r. na hali sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół w Piaskach
na ul. Partyzantów 19 odbyły się „Targi Pracy 2017” zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Świdniku wspólnie z Zespołem Szkół w Piaskach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła podczas Targów Pracy punkt informacyjny
promujący terytorialną służbę wojskową, służbę przygotowawczą, zawodową i kandydacką oraz
Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem cieszyła się służba przygotowawcza
i terytorialna służba wojskowa.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie zajęła III miejsce podczas targów
w konkursie na najciekawsze stanowisko.

 

Galeria


     27 maja 2017 r. na terenie obiektów sportowych batalionu dowodzenia Wielonarodowej
Brygady przy ul. Kruczkowskiego w Lublinie odbył się festyn służb mundurowych
Garnizonu Lublin „BEZPIECZNE WAKACJE”.

     W trakcie festynu służby mundurowe Garnizonu Lublin zaprezentowały swój sprzęt
i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Duże zainteresowanie wzbudził
sprzęt historyczny wystawiony przez Grupę Rekonstrukcyjną Historyczną „FRONT”.
Wśród licznych gier i zabaw sportowych odbyły się też quizy pod hasłem
BEZPIECZNE WAKACJE. Przygotowano żołnierską grochówkę dla wszystkich
uczestników festynu.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący różne
formy służby wojskowej: służby zawodowej, kandydackiej, przygotowawczej,
Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.


 


     W dniu 20 maja 2017 r. odbyła się X Historyczna Majówka w Zespole Pałacowo-Parkowym
w Zawieprzycach. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt promujący nabór do
zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, służby przygotowawczej, służby w
Wojskach Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

  

Galeria


     W dniu 28.04.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień z okazji święta Narodowego 3 Maja w Lublinie
została zorganizowana uroczysta zbiórka podczas, której wręczono odznaczenia pracownikom wojska.

  

Galeria


     W dniu 2 maja 2017 roku odbył się uroczystości z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Poczet flagowy z batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady dokonał uroczystego podniesienia flagi
państwowej na maszt przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, a następnie przemaszerowano na plac
Łokietka pod Ratusz. W Ratuszu nastąpiło uroczyste przekazanie flagi państwowej pocztowi flagowemu
przez Prezydenta Miasta Lublina oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. W trakcie podniesienia
flagi orkiestra wojskowa zagrała hymn państwowy.

 

Galeria


   W dniu 25.04.2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Centrum Zarządzania Siecią
w Łęcznej odbyły się „Targi Pracy 2017”. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła podczas
Targów Pracy punkt informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, terytorialną
służbę wojskową oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem cieszyła się terytorialna
służba wojskowa.

  

Galeria


     W dniu 11.04.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
wielkanocne na którym, Komendant przywitał wszystkich zebranych pracowników wojska oraz
żołnierzy zawodowych. Podczas spotkania proboszcz Parafii Garnizonowej WP odmówił modlitwę
i poświęcił pokarmy.

 

Galeria


     W dniu 10.04.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie włączyła się w obchody rocznicy
katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. W ramach upamiętnienia ofiar tego tragicznego
wydarzenia, delegacja z WKU złożyła w imieniu Ministra Obrony Narodowej wieniec oraz zapaliła
znicze na grobie ś.p. Edwarda WOJTASA, który spoczywa na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

     Ponadto, złożono wiązanki i zapalono znicze przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Świdniku,
znajdującym się na placu Konstytucji 3 Maja oraz przy Tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
umieszczonej na ścianie klasztoru Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie.

 


     W dniu 05.04.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku odbyły się „Targi Edukacyjne 2017”
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacji
Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła podczas Targów Edukacyjnych punkt informacyjny
promujący zawodową służbę wojskowa, służbę kandydacką, przygotowawczą, terytorialną służbę wojskową
oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem cieszyła się służba kandydacka i terytorialna
służba wojskowa.

 

Galeria


      W dniu 31.03.2017 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja
metodyczna zorganizowana przez Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła
punkt informacyjny promujący służbę zawodową, terytorialną, kandydacką, przygotowawczą, Narodowe
Siły Rezerwowe oraz terytorialną służbę wojskową. Największym zainteresowaniem wśród uczestników
konferencji cieszyła się terytorialna służba wojskowa.

 


     W dniu 11.03.2017 r. w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ul. Głęboka 31 odbył się turniej sportowy VIII Mistrzostw Archidiecezji Lubelskiej w halową piłkę nożną
Liturgicznej Służby Ołtarza o puchar Metropolity Lubelskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wystawiła punktu informacyjno-promocyjnego. W turnieju wzięła udział drużyna z Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Lublinie, która rozegrała mecz z drużyną aktorów i dziennikarzy z Warszawy. Drużyna
z wojska odniosła zwycięstwo.

  

Galeria


     W dniu 26.02.2017 r. odbyła się V edycja „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM”.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych W Parku Saskim w centrum Lublina zostały
zorganizowane zawody sportowe dla uczczenia pamięci poległych bohaterów. W wydarzeniu wzięli
udział żołnierze zawodowi z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie.

 

Galeria


     W dniu 17.02.2017 r. w Centrum Targowo – Wystawienniczym Targów Lublin S A Lublinie
odbyły się „Targi Pracy 2017” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła podczas Targów Pracy punkt
informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, Narodowe
Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Największym zainteresowaniem
cieszyła się służba kandydacka i terytorialna służba wojskowa.

 

Galeria


     W dniu 10.02.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła
spotkanie z uczniami klas o profilu mundurowym w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława
Grabskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy II liceum
ogólnokształcącego tej szkoły, którym przedstawione zostały zasady naboru i rekrutacji
do obowiązujących form służby wojskowej- zawodowej służby wojskowej, służby
kandydackiej, służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz
do Terytorialnej Służby Wojskowej.

 

Galeria


     26 stycznia 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyła się uroczystość
pożegnania Pani Wandy Mikołajczak wieloletniego pracownika KSC.

     Podczas spotkania Komendant WKU w Lublinie podziękował za ogromny wkład pracy włożony
na rzecz funkcjonowania instytucji. Wszyscy pracownicy WKU życzyli Pani Wandzie przede
wszystkim pomyślności, radości, spokoju i spełnienia marzeń oraz długich lat życia.

 

Galeria


     W dniach 16-17.01.2017 r. odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie
szkolenie-instruktaż dla osób zatrudnionych do pracy na kwalifikacjach wojskowych
na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

 

Galeria


     W dniu 14.01.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wydarzenie
plenerowe „Bezpieczna Polska” Organizatorem pikniku był Wojewoda Lubelski Pan Przemysław
Czarnek, a koordynatorem Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
płk. dypl. Piotr Chudzik.

     Gen. dyw. pilot Jana Śliwka zastępca Dowódcy Generalnego RSZ uroczyście przywitał
uczestników imprezy plenerowej i podziękował za przygotowania i prowadzenie tego wydarzenia.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz terytorialną służbę wojskową.

     W pikniku uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych Lubelszczyzny
oraz pozostałe służby mundurowe, które zaprezentowały pokazy umundurowania, wyposażenia
i sprzętu wojskowego.

 

Galeria


    W dniu 22.12.2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
wigilijne na którym, ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uroczyście przywitał wszystkich zebranych
pracowników oraz żołnierzy zawodowych Wojskowej Komendy Uzupełniń. Podczas spotkania
ks. mjr mgr Andrzej Piersiak proboszcz Parafii Garnizonowej WP odmówił modlitwę
i poświęcił opłatek.

 


Galeria


     W dniu 30.11.2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się „XII Studenckie Targi
Pracy i Praktyk” zorganizowane przez Biuro Karier KUL.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Galeria


     W dniu 22.11.2016 r. na Politechnice Lubelskiej odbyła się XVII edycja targów „Inżynier na rynku pracy”
zorganizowana przez Biuro Karier oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką,
przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Galeria


     W dniu 11 listopada 2016 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

     Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona o godz. 10.00 w Katedrze Lubelskiej, po której
nastąpił przemarsz na Plac Zamkowy. Na placu podczas uroczystości podniesiono flagę państwową
i odegrano uroczyście hymn państwowy oraz odczytano apel pamięci i oddano salwy honorowe.
Kulminacją uroczystości była defilada kompanii honorowych oraz sprzętu grup rekonstrukcyjnych.

     Imprezami towarzyszącymi były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych, wystawy sprzętu wojska
polskiego, straży granicznej, straży pożarnej oraz prowadzone przez harcerzy „śpiewanki patriotyczne”.

 

Galeria


     W dniu 06 listopada 2016 r. z okazji Dnia Niepodległości Wójt Gminy Ludwin zorganizował obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie uroczyście
złożono kwiaty i wieńce przez przedstawicieli władz państwowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący różne formy służby wojskowej:
służby kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej służby wojskowej oraz
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

    

Galeria


     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie dniu 27.10.2016 r. obchodziła IV Rocznicę
Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W czasie uroczystej zbiórki dokonano
wręczenia wyróżnień za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wyróżnionym
pracownikom wojska oraz żołnierzom.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa.

   

Galeria


     W dniu 26.10.2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
odbyły się Targi Pracy „Dzień Kariery 2016” zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
we współpracy z UP w Lublinie. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny,
promujący zawodową służbę wojskową, służbę kandydacką, przygotowawczą, w ramach Narodowych
Sił Rezerwowych oraz służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

  

Galeria


     W dniach 22-23.10.2016 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin SA w Lublinie odbyło
się Spotkanie Miłośników Historii „Było ………… nie minęło” zorganizowane przez Targi Pracy w Lublinie
pod patronatem Urzędu Miasta Lublin, którego sponsorem było Muzeum Wojska Polskiego.

     Podczas trwania targów na sali projekcyjnej odbyło się wiele ciekawych wykładów, paneli dyskusyjnych
i prezentacji multimedialnych dotyczących historii Polski i świata oraz spotkanie z Adamem Sikorskim
i ekipą programu „Było ………… nie minęło”.

     Na targach wystawcy zaprezentowali m.in. makiety historyczne stanowisk bojowych, sprzęt militarny,
wystawy numizmatyczne i modelarskie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła podczas targów pracy
punkt informacyjny, promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe
oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

  

Galeria


     W ramach projektu „Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych RP” w Aeroklubie Lubelskim
w Radawcu w dniu 30.09.2016 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie spotkali
się z uczniami i uczennicami klasy I II i III liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym
zorganizowanym przez Adama Gruszeckiego – dyrektora Aeroklubu. Podczas przeprowadzonej
prezentacji Szef Wydziału Rekrutacji mjr Andrzej Stachyra zaprezentował zasady naboru i rekrutacji
do różnych form służby wojskowej: służby zawodowej, kandydackiej, przygotowawczej,
Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

    

Galeria


      W ramach projektu „Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych RP” w Aeroklubie Lubelskim
w Radawcu w dniu 09.09.2016 r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie spotkał
się z uczniami i uczennicami X Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz członkami Grupy
Spadochronowej „Dragon”. Podczas przeprowadzonej prezentacji oficer Wydziału Rekrutacji
kpt. Ryszard Kowalczyk zaprezentował zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby
wojskowej: służby zawodowej, kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych
oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 


     W dniu 15 sierpnia 2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uczestniczył
w garnizonowych obchodach Święta Wojska Polskiego na Placu Zamkowym w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady
cz. polska w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny. Oddziały wojskowe wystawiły sprzęt wojskowy,
a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne
.

 

Galeria


     W dniu 14 sierpnia 2016 r. z okazji rocznicy bitwy 1920 r. pod Cycowem odbywały się „Dni Gminy
Cyców 2016”. Podczas obchodów odbyło się uroczyste złożenie wiązanek przez przedstawicieli władz
gminnych oraz uroczyste podniesienie flagi w asyście orkiestry. Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublinie wystawiła punkt informacyjno – promocyjny dotyczący poszczególnych form czynnej
służby wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 12 sierpnia 2016 roku z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Lublinie odbyła się okolicznościowa zbiórka, podczas której Wojskowy Komendant
Uzupełnień ppłk mgr inż. Sławomir Kozak podziękował żołnierzom zawodowym, pracownikom
wojska za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych, bardzo dobrą jakość realizowanych
przedsięwzięć. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni żołnierze rezerwy, którym
wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz listy gratulacyjne w związku
z otrzymanym awansem.

     Ponadto delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie złożyła wiązankę kwiatów
pod pomnikiem 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie.


  

Galeria


     W dniu 17.07.2016 r. odbył się XIV Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych pod hasłem
„Pomóżmy w potrzebie najbardziej poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która dotknęła Gminę
Szastarka”, zorganizowany przez Wójta Gminy Szastarka p. Artura Jaskowskiego oraz Gminne
Centrum Kultury w Polichnie. Podczas festynu Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie wystawiła punkt
informacyjno – promocyjny dotyczący form służby wojskowej: zawodowej, kandydackiej,
przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz Obrony Terytorialnej.

  


     W związku z przeprowadzonym Szczytem NATO w Polsce, w dniach 08 i 09.07.2016 r.
w Lublinie odbył się piknik „Dni NATO – Lublin razem z NATO”, który honorowym
patronatem objął Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz. Organizatorami
pikniku byli: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek i Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Lublinie płk. dypl. Piotr Chudzik.

     W pierwszym dniu Szczytu NATO, piknik w Lublinie został zorganizowany w Ogrodzie Saskim,
a w drugim dniu nad Zalewem Zemborzyckim.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie podczas
pikniku wystawiła punkt informacyjno-promocyjny, dotyczący zasad naboru do służby zawodowej,
kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i służby
w pododdziałach Wojsk
Obrony Terytorialnej.

     W pikniku uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych Lubelszczyzny
oraz pozostałe służby mundurowe, które zaprezentowały pokazy umundurowania, wyposażenia
i sprzętu wojskowego.

 

Galeria


     W dniu 13.06.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła
spotkanie z uczniami klas o profilu mundurowym w Powiatowym Centrum Edukacji
Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie i uczennice klasy I II i III technikum tej szkoły. Podczas spotkania
Szef Wydziału Rekrutacji mjr A. Stachyra przedstawił zasady naboru i rekrutacji
do służby przygotowawczej, kandydackiej, służby w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych służby, Oddziałach Obrony Terytorialnej oraz służby zawodowej.

 


     10 czerwca 2016 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyła się
uroczystość pożegnania kapitana Tomasza Dąbkowskiego, który został wyznaczony
na wyższe stanowisko służbowe w WKU w Zamościu.

     Podczas spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie podziękował Panu
pkt. Tomaszowi Dąbkowskiemu za duży wkład pracy włożony na rzecz funkcjonowania
instytucji oraz wręczył mu list gratulacyjny.

Kadra i wszyscy pracownicy WKU życzyli kapitanowi przede wszystkim pomyślności,
radości, spokoju i spełnienia marzeń oraz kolejnych awansów. Po życzeniach na prośbę
Pana kapitana wszyscy zgromadzeni zrobili pamiątkowe zdjęcie.

     

Galeria


     W dniu 06.06.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła spotkanie
z uczniami klas o profilu mundurowym w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy I, II i III technikum oraz I i II liceum tej szkoły.
Podczas przeprowadzonej prezentacji przedstawiciele WKU w Lublinie zaprezentowali
zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby wojskowej: służby zawodowej,
kandydackiej, przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby
w Oddziałach Obrony Terytorialnej
.

   

Galeria


     W dniu 24.05.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie przeprowadziła spotkanie
z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół nr 1 im Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku.
W spotkaniu uczestniczyli uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego tej szkoły z klas
o profilu mundurowym. Podczas przeprowadzonej prezentacji przedstawiciele WKU w Lublinie
zaprezentowali zasady naboru i rekrutacji do różnych form służby wojskowej: kandydackiej,
przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby zawodowej oraz służby w Oddziałach
Obrony Terytorialnej. Na zakończenie spotkania młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała
pamiątkowe gadżety na tematy służby wojskowej.

  

Galeria


     W dniu 12.05.2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się Targi Pracy zorganizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku we współpracy z Młodzieżowym Centrum Karier OHP
i Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt
informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą i Narodowe Siły
Rezerwowe oraz Obronę Terytorialną. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyła
się służba przygotowawcza i kandydacka.

 

Galeria


    W dniu 04.05.2016 r. w WKU w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia aktów
mianowani oficerowi rezerwy na pierwszy stopień oficerski oraz oficerom rezerwy

niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe.

     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie dokonał uroczystego wręczenia
aktów mianowani na wyższe stopienie wojskowe.
W uroczystości uczestniczyli
również oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Mianowanym oficerom
złożono gratulacje w związku z otrzymanym awansem.

 


     Na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jest to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości
polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Dzień Flagi ma na celu propagować symbole narodowe
oraz wiedzę o polskiej tożsamości.
W dniu 02 maja 2016 r., pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego
Przemysława
Czarnek odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie.Uroczystości
rozpoczęły się przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie gdzie odbyło się uroczyste
podniesienie flagi i przekazanie jej pocztowi flagowemu. Następnie przedstawiciele władz i uczestnicy
uroczyście przeszli deptakiem pod Urząd Miasta Lublin gdzie odbyło się ponownie uroczyste podniesienie
flagi państwowej na maszt na balkonie lubelskiego Ratusza.
Całą uroczystość obchodów Dnia Flagi uświetnił
koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej.

   

 Galeria


     W dniu 28.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyły się Targi Pracy
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej we współpracy z Punktem
Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łęcznej. Wojskowa Komenda
Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową, kandydacką,
przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem
uczniów cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka.

   

 Galeria


     W dniu 21.04.2016 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin SA w Lublinie
odbyły się „Targi Pracy 2016” zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie we
współpracy z Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie
oraz Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie.

     Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła podczas targów pracy punkt informacyjny
promujący służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe,
który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

  

 Galeria


     W dniu 04.04.2016 r. w Zespole Szkół w Piaskach odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku we współpracy z Burmistrzem Miasta Piaski oraz Starostwem
Powiatu Świdnickiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący
służbę zawodową, kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym
zainteresowaniem uczniów cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka.
W ramach
edukacji dla osób odwiedzjących targi uczniowie szkół średnich zademonstrowali zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    

 Galeria


     W dniu 24 marca 2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie odbyło się spotkanie
Wielkanocne na którym, ppłk mgr inż. Sławomir Kozak uroczyście przywitał wszystkich zebranych
pracowników KSC oraz żołnierzy zawodowych. Podczas spotkania ks. mjr mgr Andrzej Piersiak
proboszcz Parafii Garnizonowej WP odmówił modlitwę i poświęcił pokarmy, którymi dzieliliśmy
się i wspólnie składali sobie życzenia świąteczne.

     Żołnierze zawodowi oraz pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie składają
wszystkim Zdrowych i Pogodnych, a tym samym Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

  

Galeria


     W dniu 18 marca 2016 r. odbyły się Targi Pracy w Centrum Targowo - Wystawienniczym
Targi Lublin S.A. w Lublinie, zorganizowane przez Targi Lublin S.A. oraz Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie.

     Swoje stoisko wystawiennicze zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie.
Przedstawiciele WKU w Lublinie promowali ochotnicze formy służby wojskowej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się zawodowa służba wojskowa.

  

Galeria


     Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęła działalność kolejna
Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 i 2 w Lublinie przy ulicy Jastrzębiej 3, która będzie
funkcjonować w dniach 01.03 – 20.04.2016 r.

 

Galeria


     Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu 01 marca 2016 roku
na uroczystej zbiórce kadry i pracowników WSzW i WKU w Lublinie odczytano
„Przesłanie Ministra Obrony Narodowej do żołnierzy Wojska Polskiego z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

     W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” delegacja z Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Lublinie w dniu 01.03.2016 r., złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy
Mogile – pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 oraz na
cmentarzu przy ul. Unickiej, z udziałem przedstawicieli służb mundurowych,
władz państwowych i samorządowych.

   

Galeria


     Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach obchodów
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” żołnierze Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Lublinie w dniu 28.02.2016 r., mjr Andrzej STACHYRA
i kpt. Marek KUBICKI, wzięli udział w biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych „Tropem Wilczym”.

  

Galeria


     W dniu 15 lutego 2016 roku na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęła
działalność Powiatowe Komisje Lekarskie na obszarze powiatu Lubartowskiego i realizuje
zadania do dnia 15 marca 2016 r.

  

Galeria


     Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody lubelskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji
wojskowej w 2016 roku w okresie od 1 lutego 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona
zostanie kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęły
działalność Powiatowe Komisje Lekarskie na obszarze powiatu Lublin Ziemski od 01.02.2016 r.
oraz powiatu Świdnik od 02.02.2016 r.

 


     W dniu 27.01.2016 r. w WKU w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań
oficerom rezerwy niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego płk Piotr Chudzik dokonał uroczystego wręczenia aktów mianowani na stopień
pułkownika dla:

  • ppłk rez. Jerzy Cichocki,

  • ppłk rez. Mieczysław Lenard.

     W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Szefa WSzW w Lublinie ppłk Ireneusz Olender,
Szef Wydziału Mobilizacji ppłk Zbigniew Tarka, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie
ppłk Sławomir Kozak oraz oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Mianowanym oficerom złożono gratulacje w związku z otrzymanym awansem.

  


Galeria


     Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego WP w sprawie udziału TOAW w kwalifikacji wojskowej
w 2016 roku w dniach 21-22.01.2016 r. odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie
szkolenie – instruktaż dla osób zatrudnionych do pracy na kwalifikacjach wojskowych na terenie
administrowanym przez naszą instytucję.

     Pan mjr Andrzej Stachyra powitał wszystkich przybyłych na szkolenie, a następnie zapoznał
z harmonogramem zajęć i tematami szkolenia. Poszczególne tematy szkolenia prowadziły osoby
z Wydziału Rekrutacji.

 

Galeria


    W dniu 13.01.2016 r. odbyły się zawody w ping-ponga na szczeblu WSzW w Lublinie zorganizowane
przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Lublinie. W rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele
z WKU Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Zamość oraz z WSzW w Lublinie.

     Zawody odbywały się na terenie hali sportowej przy al. Racławickich 44. Atmosfera pośród
rywalizujących była miła i przyjemna a zarazem zagorzała i nastawiona na wygraną.

     Pierwsze miejsce zdobył ppłk Krzysztof Wieczorek z WKU Puławy. Dyplomy wręczał z-ca
Szefa WSzW w Lublinie - ppłk Ireneusz Olender.

  

Galeria


     31 grudnia 2015 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie miała miejsce uroczystość
pożegnania Pani Elżbiety Kreczmańskiej wieloletniego pracownika KSC.

     Podczas spotkania Komendant ppłk Sławomir Kozak, w krótkim przemówieniu, podziękował
naszej koleżance za ogromny wkład pracy włożony na rzecz funkcjonowania naszej instytucji oraz
wręczył jej list gratulacyjny.

     Sama zainteresowana otrzymała od koleżanek i kolegów przepiękne kwiaty oraz drobny upominek.
Wszyscy pracownicy WKU życzyli Pani Elżbiecie przede wszystkim pomyślności, radości, spokoju
i spełnienia marzeń oraz długich lat życia. Nie brakowało życzeń, uśmiechu, radości i zapewnień,
aby nas odwiedzała i pamiętała z kim spędziła wiele lat swojego zawodowego życia. Po części
oficjalnej wszyscy spotkali się przy poczęstunku wspominając minione lata wspólnej pracy.

  

Galeria


     W dniu 24.11.2015 r. w Lublinie na Politechnice Lubelskiej została zorganizowana XVI edycja
targów pracy przez Biuro Karier oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej pod hasłem
„INŻYNIER NA RYNKU PRACY” podczas którego Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   fot. Anna KAMIŃSKA


     W dniu 11 listopada 2015 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyły się obchody Narodowego
Święta Niepodległości – 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości
podniesiono flagę państwową i odegrano uroczyście hymn państwowy, odczytano apel pamięci i oddano
salwy honorowe. Złożono wieńce pod pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nieznanego
Żołnierza. Odbył się przemarsz defilady kompanii honorowych służb mundurowych, pojazdów kołowych
Grup Rekonstrukcji Historycznej i Ułanów. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem
dowodzenia Wielonarodowej Brygady cz. Polska w Lublinie wystawiła na Placu Litewskim w Lublinie punkt
promocyjno-informacyjny. Imprezami towarzyszącymi były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych,
wystawy sprzętu wojska polskiego.

    fot. Bożena BRYDA

Galeria


    W dniu 30.10.2015 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie w związku
ze Dniem Wszystkich Świętych uczcili pamięć poległych żołnierzy i ratownika medycznego
na misjach w Afganistanie i Iraku.

  

Galeria


     W dniu 27.10.2015 r. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowało XI edycję Studenckich Targów Pracy i Praktyk w której udział
wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie. Podczas Targów zaprezentowane
zostały oferty służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, Szkolnictwa Wojskowego oraz
zawodowej służby wojskowej. Stanowisko WKU w Lublinie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
odwiedzających za co serdecznie dziękujemy.

   

Galeria


     W dniu 15.10.2015 r. na UMCS w Lublinie został zorganizowany przez Miejski Urząd
Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundację Rozwoju „DZIEŃ KARIERY 2015” podczas
którego Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej
.

 


     Podczas zorganizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta Kock uroczystych obchodów
76 rocznicy bitwy pod Kockiem, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wzięła udział
w obchodach i wystawiła w dniu 04.10.2015 r. punkt promocyjno – informacyjny dotyczący
różnych form służby wojskowej.

    


   Podczas zorganizowanych przez Urząd Gminy Gościeradów i Starostwo Powiatowe Kraśnik
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa - Źródliska w Łanach w dniu 20.09.2015 r. Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący
różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


      W dniu 16.09.2015 r. zostały zorganizowane przez Starostwo Świdnik oraz Powiatowy
Urząd Pracy w Świdniku „TARGI PRACY 2015” w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji
Zawodowej w Świdniku podczas których Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła
punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   


     15 sierpnia to żołnierskie święto, które zostało ustanowione dla upamiętnienia momentu
szczególnej chwały narodowego oręża – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie polsko
– bolszewickiej. W tym dniu oddajemy cześć bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy skutecznie

przeciwstawili się nadciągającemu zagrożeniu ze wschodu dla całej Europy. W tym dniu na Placu
Litewskim w Lublinie rozpoczęły się uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wśród gości,
którzy swą obecnością uświetnili uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego znaleźli się również
przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także służb i instytucji mundurowych.

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej
Brygady cz. polska w Lublinie wystawiła
punkt promocyjno-informacyjny. Ponadto oddziały wojskowe
wystawiły sprzęt wojskowy a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne.

  

Galeria


    W dniach 10 - 11.07.2015 r. zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie „Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej”.

     Podczas Targów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie w dniu 11.07.2015 r.
wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


    W dniach 20-21.06.2015 r. zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim oraz GOK w Potoku Wielkim Dni Gminy Potok Wielki.
Podczas uroczystości w dniu 20.06.2015 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form
służby wojskowej.

    

Galeria


     W dniach 12-13.06.2015 r. został zorganizowany przez Burmistrza Miasta Janów Lubelski projekt
„Zoom Natury” nad Zalewem Janowskim. Podczas imprezy Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
w dniu 13.06.2015 r. wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


     W dniu 29 maja 2015 r. została zorganizowana przez Miejski Klub Sportowy
KALINA-Lublin oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna impreza środowiskowa
„Wybieram Sport i Trzeźwy Umysł” w ramach „Lubelskich Dni Profilaktyki”.

     Podczas uroczystości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.
W ramach imprezy
dodatkowo swoje stanowiska promocyjne wystawiła również Żandarmeria Wojskowa oraz
batalion dowodzenia WB z Lublina.

   

Galeria


    W dniu 16 maja 2015 r., została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 10 w Lublinie
III Wiosenny Festyn Rodzinny „Majówka na Łęgach”.

    Podczas uroczystości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form służby wojskowej.

    W ramach bloku tematycznego „Wojsko filarem bezpieczeństwa” mjr A. Stachyra
wystąpił z prelekcją o obowiązujących procedurach naboru do czynnej służby
wojskowej kobiet i mężczyzn.

   

Galeria


    Dwieście dwadzieścia cztery lata temu 3 maja 1791 r., Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, znaną
pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Z okazji Święta Narodowego odbyła się uroczystość podczas której
m.in. podniesiono flagę państwową i odegrano hymn narodowy, wygłoszono apel pamięci oraz oddano
salwę honorową. W dniu 03.05.2015 r. na Placu Litewskim Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie zorganizowała
punkt promocyjno – informacyjny promujący rożne formy służby czynnej wojskowej.

   

Galeria


    W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A
w dniu 29.04.2015 r. odbyły się Targi Pracy 2015 zorganizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Łęcznej oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Uczestnikami byli pracodawcy
i instytucje rynku pracy z terenu województwa lubelskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym wystawiła punkt informacyjny dotyczący obowiązujących form
czynnej służby wojskowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących
pracy oraz uczącej się młodzieży. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowali Pani Ewa Piątek
i Pani Jolanta Prokop, Wojewódzki Sztab Wojskowy reprezentowany był przez Panią Monikę Majchrzak
i Panią Irenę Szmytko.

   

Galeria


    W dniu 15.04.2015 r. w Centrum Targowo - Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy
ul. Dworcowej 11 odbyły się Targi Pracy 2015 r. Organizatorami targów byli: Miejski
Urząd Pracy wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP w Lublinie, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie oraz Ośrodkiem Aktywizacji
Zawodowej w Lublinie. Adresatami przedsięwzięcia byli wystawcy 90 grup z terenu naszego
miasta i województwa lubelskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz z Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym wystawiła punkt informacyjny dotyczący ochotniczych form służby
wojskowej, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób odwiedzających
Targi Pracy. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowali Pan mjr Andrzej Stachyra
i Pani Jolanta Prokop, Wojewódzki Sztab Wojskowy reprezentowany był przez
Panią Monikę Majchrzak i Panią Irenę Szmytko.

   

Galeria


     W dniu 08.04.2015 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych
w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 44 zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Bełżycach. Tematem przeprowadzonego przez przedstawicieli WKU w Lublinie
spotkania z młodzieżą były ochotnicze formy służby wojskowej. Pan mjr Andrzej Stachyra,
udzielił szereg odpowiedzi na liczne pytania ze strony uczniów zainteresowanych
służbą kandydacką.

   

 Galeria


    W dniu 25.03.2015 r., odbyły się targi pracy zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
w porozumieniu z Targami Lublin S.A. W hali wystawienniczej Targów Lublin S.A. Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form czynnej
służby wojskowej.

       


     W dniu 12.03.2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,przy ul. Projektowa 4,
odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczno – Szkoleniowa dla Nauczycieli Edukacji dla
Bezpieczeństwa w Szkołach Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego, w której
udział wzięli między innymi przedstawiciele WSzW w Lublinie Pan Pułkownik dr. inż. Zbigniew
TARKA oraz mjr mgr inż. Andrzej STACHYRA z WKU w Lublinie.

    Podczas konferencji Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła punkt
promocyjno-informacyjny o obowiązujących formach czynnej służby wojskowej.

     


       W dniu 09.03.2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku al. Lotników Polskich 24 odbyły
się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy
w Świdniku. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła punkt informacyjny promujący służbę zawodową,
kandydacką, przygotowawczą oraz Narodowe Siły Rezerwowe. Największym zainteresowaniem uczniów
szkól średnich cieszyła się służba przygotowawcza i kandydacka. Wojskową Komendę Uzupełnień
reprezentowali Pani Danuta Pasierbiewicz i Pani Jolanta Prokop.

   


     W dniu 12.03.2015 r., odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
w tenisie stołowym, sala ćwiczeń WSzW w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5, Lublin, w ramach
współzawodnictwa sportowego oraz działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu w 2015 roku.

     Uczestnicy zawodów: ppłk Krzysztof WIECZOREK (WKU w Puławach), mjr Jerzy WINIARSKI
(WKU w Chełmie), kpt. Tomasz WDOWIAK (WSzW w Lublinie), kpt. Marek KUBICKI
(WKU w Lublinie), kpt. Stanisław STYCZYŃSKI (WKU w Zamościu) i kpt. Krzysztof WOŹNIAK
(WKU w Białej Podlaskiej).

     Przedstawiciele instytucji wojskowych rozgrywali mecze w systemie każdy z każdym do trzech
wygranych setów. O miejscach decydowała ilość wygranych pojedynków. Po zakończeniu mistrzostw
uczestnikom wręczono dyplomy.

   

 Galeria