Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

 

       Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku o kwalifikacji wojskowej
w 2015 r., w dniu 02 lutego 2014 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2015 roku.

     Na terenie administrowanym przez WKU w Lublinie rozpoczęły pracę Powiatowe Komisje Lekarskie:

 • w dniu 2 lutego 2015 roku, w Lubartowie dla miasta Lubartów; gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany,
  Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów;

 • w dniu 9 lutego 2015 roku, w Świdniku dla miasta Świdnik; gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki.

      

 Galeria


          Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku zostanie przeprowadzona w dniach od 02 lutego
do 30 kwietnia 2015 r.
zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony
Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1595).

Cel kwalifikacji wojskowej to – ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających
temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej,
które ukończyły 18 rok życia.

Kto stawia się do kwalifikacji wojskowej:

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w roku 1996; 

2. mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają
    określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
  do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
  tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
  służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okrestej niezdolności upływa
  po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
  21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.), wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
  służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1991 - 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
    służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
    które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub
    uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo
    będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
    w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup
    kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
    (Dz. U.Nr 54, poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
    wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia,
    jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedziby, w których funkcjonować będą powiatowe komisje lekarskie
na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Lublinie
zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego to:


        11.01.2015 r. odbył się XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie włączyła się w ogólnopolską zbiórkę
pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla dzieci i seniorów. Stoisko promocyjne
zostało zorganizowane w Galerii Olimp w Lublinie.

   

Galeria


         W dniu 02.01.2015 r. na sali konferencyjnej odbyła się uroczysta zbiórka stanu
osobowego WKU w Lublinie z okazji objęcia obowiązków służbowych Szefa Wydziału
Rekrutacji przez Pana mjr Andrzeja Stachyrę. W uroczystości uczestniczył Szef WSzW
w Lublinie Pan płk dypl. Piotr Chudzik oraz Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW
w Lublinie Pan ppłk dr inż. Zbigniew Tarka.

    

Galeria


       W dniu 11 listopada 2014r. Na Placu Litewskim w Lublinie odbyły się obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady cz. Polska w Lublinie
wystawiła na Placu Litewskim w Lublinie punkt promocyjno-informacyjny. Imprezami
towarzyszącymi były m.in.: prezentacje grup rekonstrukcyjnych, wystawy sprzętu
wojska polskiego, straży granicznej i straży pożarnej.

    

Galeria


         W dzień Wszystkich Świętych i przypadające tuż po nim Święto Zmarłych,
czyli Zaduszki wspominamy nie tylko naszych bliskich zmarłych, także żołnierzy,
którzy odeszli na Wieczną Wartę i na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

         Przedstawiciel WKU w Lublinie złożył okolicznościowe wiązanki kwiatów
oraz zapalił znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli tragiczną śmiercią służąc
w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

    

Galeria


         W dniu 15.10.20014 r. zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
i Europejskie służby zatrudnienia EURES, w porozumieniu z Targami Lublin S.A.
IX Międzynarodowe Targi Pracy. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował Minister
Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wojewoda
Lubelski. W hali wystawienniczej Targów Lublin S.A. Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny dotyczący różnych form
służby wojskowej.

    

Galeria


    W dniu 09.10.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbył się MITING PRACY zorganizowany
przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP i Urząd Pracy w Łęcznej. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
brała udział i wystawiła stanowisko promocyjno – informacyjne dotyczące różnych form służby wojskowej.

   

Galeria


       W dniach 20-26 września 2014 r. odbywał się IX Lubelski Festiwal Nauki - Nauka bez barier
– na wyższych uczelniach pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach obchodów festiwalu nauk Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie w dniu 25.09.2014 r.
na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie wystawiła punkt promocyjno – informacyjny,
dotyczący różnych form służby wojskowej.

    

Galeria


       W dniu 12.09.2014 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie Dyrektor Departamentu Kadr
MON gen. dyw. Andrzej Wasilewski w obecności Szefa WSzW w Lublinie płk Piotra Chudzika oraz
zaproszonych gości dokonał wręczenia aktów mianowań kombatantom oraz żołnierzom nie podlegającym
obowiązkowi służby wojskowej na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się
od złożenia meldunku przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie ppłk Sławomira Kozaka
Dyrektorowi Departamentu Kadr MON.

    

Galeria


       W dniu 31 sierpnia 2014 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia
Wielonarodowej Brygady w Lublinie zorganizowała punkt promocyjno – informacyjny promujący rożne formy
służby wojskowej na Dożynkach Staropolskich – Dniach Produktu Regionalnego w Studziankach. Uroczystość
zorganizowana została przez Wójta i Radę Gminy Zakrzówek oraz Parafię i Sołectwo Studzianki.

   

Galeria


 

 

 

 

        W dniu 18.08.2014 roku żołnierze i pracownicy WKU w Lublinie uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji
wręczenia aktów mianowań podoficerom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na kolejne stopnie

wojskowe. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Dyrektorowi Departamentu Kadr MON Andrzejowi

Wasilewskiemu. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym na sali tradycji WSzW w Lublinie stanął poczet
sztandarowy. Akty mianowań wręczył Dyrektor Departamentu Kadr MON Andrzej Wasilewski.

     

Galeria


      W dniu 15 sierpnia 2014 roku, z okazji Święta Wojska Polskiego w 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej
na Placu Litewskim w Lublinie rozpoczęły się uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dowódcą
uroczystości był Dowódca Wielonarodowej Brygady płk Dariusz Sobotka. Wśród gości, którzy swą obecnością
uświetnili uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego znaleźli się również przedstawiciele władz
wojewódzkich oraz lokalnych, a także służb i instytucji mundurowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady
cz. Polska w Lublinie wystawiła punkt promocyjno-informacyjny. Ponadto oddziały wojskowe wystawiły
sprzęt wojskowy a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały mundury i pojazdy historyczne.

     

Galeria


         Zgodnie z ustawą z dnia 11.10.2013 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz  niektórych innych ustaw, w dniu 14.08.2014 roku na terenie batalionu dowodzenia
Wielonarodowej Brygady w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań podoficerom
rezerwy na kolejne stopnie wojskowe. Akty mianowań wręczyli Szef Wojewódzkiego Sztabu wojskowego
w Lublinie płk Piotr Chudzik, Dowódca Wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie płk Dariusz Sobotka
oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lublinie ppłk Sławomir Kozak.

     

Galeria


          Z dniem 1 sierpnia 2014 r., obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461
z późn. zm.), które w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały opublikowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2014, poz. 773) 

Celem nowelizacji jest doskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (dalej „NSR”),
zracjonalizowanie szkolenia żołnierzy rezerwy, poprawienie systemu motywacyjnego, a także ułatwienie
otrzymywania rekompensat przez pracodawców, zatrudniających żołnierzy NSR.

w art. 59a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie
w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych,
które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.
 

1a. Przydział mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadany również żołnierzowi w czynnej
służbie wojskowej oraz pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką w dniu jego
zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia ze służby.


1b. Przydział mobilizacyjny nadaje się na wolne stanowisko służbowe lub dopełnienia nieobsadzonej funkcji
wojskowej, a w razie potrzeby również na stanowiska lub funkcje, na które nadano już taki przydział.

- usankcjonowanie możliwości nadawania przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe, na które
nadano inne przydziały mobilizacyjne

w art. 59aust. 4 i 6 otrzymuje brzmienie:

4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy
komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

6. Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza w trybie, o którym mowa w art. 52, albo
w trybie określonym w art. 39
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

w art. 59a dodaje się ust. 6a

6a. Kartę mobilizacyjną można również doręczyć żołnierzom w czasie pełnienia lub odbywania czynnej
służby wojskowej oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej w miejscu
pełnienia służby,
a pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych – w miejscu pracy. Żołnierzom
rezerwy, którym nadaje się przydziały kryzysowe, kartę mobilizacyjną można doręczyć razem z kartą
tego przydziału.”,

art. 59b otrzymuje brzmienie:

1. Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe,
które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano
już taki przydział.

2. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem
w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę

kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego
zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu.
    Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie
    w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest
    równoznaczne z wycofaniem wniosku.

4. Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie
    przydziału kryzysowego.

5. Kontrakt zawiera:

1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki
    wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu
    tożsamości oraz numer PESEL żołnierza, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków
    w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

2) datę i miejsce podpisania;

3) określenie dnia przyjęcia obowiązków wynikających z nadania przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego
    kontrakt obowiązuje;

4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa – w przypadku
    powołania do niej, oraz prognozowanego okresu pełnienia służby i trybu powołania do niej;

5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem
    ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;

6) zobowiązanie żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania przydziału
    kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń
    wojskowych rotacyjnych;

7) zobowiązanie żołnierza do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie;

8) zobowiązanie żołnierza do stawienia się do czynnej służby wojskowej, do której powołanie następuje w trybie
    natychmiastowego stawiennictwa, w terminie określonym w zawiadomieniu w tej sprawie;

9) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa,
    oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.

6. Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

1) nie był przeznaczony do służby zastępczej;

2) nie był karany za przestępstwo umyślne;

3) posiada wykształcenie co najmniej:

a) gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,

b) średnie – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,

c) wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

4) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;

5) zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;

6) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5 – w przypadku żołnierza
    rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

7. Wykształcenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla danego
    korpusu, nie dotyczy żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy.

8. Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy poświadczenia
    bezpieczeństwa lub posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań
    do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do
    pełnienia służby poza granicami państwa. Przed zawarciem kontraktu dowódca jednostki wojskowej lub
    wojskowy komendant uzupełnień może wystąpić o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
    o którym mowa w art. 64 ust. 5, lub skierować do wojskowej pracowni psychologicznej na badania
    psychologiczne.

9. Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku
    pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym
    decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna, albo nieprzyjęcia przydziału kryzysowego
    w określonym terminie

NIE MA UNIEWAŻNIANIA PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

10. Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia
      kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu.

11. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie wykonywał
     obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 • Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Zostaje zniesione
  ograniczenie czasowe 15 lat przebywania na danym przydziale kryzysowym. Jedynym ograniczeniem
  będzie wiek określony w art. 58 ust. 4. (szeregowi do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  pięćdziesiąt lat życia, podoficerowie i oficerowie - sześćdziesiąt lat życia)

w art. 98b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych

w art. 98d dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne
    lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji
    pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające
    w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być
    ograniczony – stosownie do regulaminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej
    sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia,
    o których mowa w art. 98b ust. 1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego
    Wojska Polskiego.

w art. 101 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach
      kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;

5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe
    jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na
    ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, wojskowy
      komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego
      nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak
      nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia.

w art. 101b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych,
    a w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoleniowymi mogą je odbywać również w uczelniach
    wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.

w art. 108 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadku
    wyznaczenia lub skierowania do służby, o której mowa w ust. 5, również na stanowiskach służbowych lub
    funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do
    pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby
    poza granicami państwa, o którym mowa w art. 59b ust. 5 pkt 9, stanowi jednocześnie pisemną
    zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu
    Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy posiadającego
      nadany przydział kryzysowy do pełnienia tej służby poza granicami państwa nie wymaga zmiany lub
      uchylenia dotychczasowego i nadania nowego przydziału kryzysowego.

5b. Wyznaczenie lub skierowanie, w ramach okresowej służby wojskowej, żołnierza rezerwy nieposiadającego
      nadanego przydziału kryzysowego do pełnienia tej służby poza granicami państwa może nastąpić za
      pisemną zgodą lub na wniosek tego żołnierza.

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6. Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.
    Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu
    ośmiu miesięcy przez:

1) dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby;

2) wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej pełnienia.

7. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami
    państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia
    przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po
    zakończeniu służby.

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy zwalnia się z okresowej służby wojskowej
    przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 6, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego
    lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.

Dodano art. 132 f

1. Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres
    co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich
    kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny
    z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych,
    zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług
    konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej.

2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień
    a żołnierzem rezerwy, na podstawie której zobowiązał się on do uzyskania przed zawarciem kontraktu
    określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupełnień zobowiązał się do nadania przydziału
    kryzysowego na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym kwalifikacjom.

3. Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił
    Rezerwowych. Na wniosek żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego okresu
    w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu wypłaconego ekwiwalentu w  razie uchylenia
    przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem tego okresu,
    z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub
    orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania
    do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata
    na żołnierza zawodowego.

Dodano art. 132 g

1. Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych
    Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez
    okres nie krótszy niż trzy lata, mogą  być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień
    w  celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu).
    Skierowanie stanowi decyzję administracyjną.

2. Skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby
    zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału.

3. Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza
    rezerwy, a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić
    po zasięgnięciu opinii pracodawcy.

4. Żołnierz rezerwy ponosi koszty związane ze skierowaniem na szkolenie (kurs) w przypadku:

1)nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;

2) uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed
    upływem okresu trzech lat posiadania przydziału kryzysowego, z wyjątkiem: orzeczenia
    o niezdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia psychologicznego stwierdzającego
    przeciwwskazania do pełnienia tej służby, powołania do zawodowej służby wojskowej
    albo przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

5. Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, przysługuje:

1) zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego
    na dojazd;

2) wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

6. Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) oraz wynikające ze świadczeń określonych
   w ust. 5 są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister
   Obrony Narodowej.

Dodano art. 132 i

1. Żołnierzowi rezerwy posiadającemu przydział kryzysowy, można przyznać dofinansowanie
    kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach
    wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do
    deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

2. Dowódca jednostki wojskowej zawiera z żołnierzem rezerwy posiadającym przydział kryzysowy
    umowę określającą zasady, wysokość i sposób dofinansowania kosztów, o których mowa
    w ust. 1, oraz warunki zwrotu tego dofinansowania w przypadku przerwania kształcenia
    lub wygaśnięcia albo uchylenia przydziału kryzysowego przed określonym w umowie
    okresem posiadania przydziału kryzysowego, nie dłuższym niż trzy lata od zakończenia kształcenia.

3. Zwrot dofinansowania następuje w przypadku przerwania kształcenia lub wygaśnięcia albo uchylenia
    przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych. Zwrot dofinansowania
    nie następuje w przypadku orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia
    psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia służby albo powołania
    do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby kandydackiej.

Art. 134 a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej
    służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego
    miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin
    powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc
    pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


W dniu 06.07.2014 r. WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia WB (część polska)
w Lublinie uczestniczyła w promocji różnych form służby wojskowej podczas imprezy
,,Wakacyjnego Festynu Letniego” w Kamionce. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczestniczących w festynie.

    

Galeria


W dniu 08.06.2014 r. w Niedrzwicy Dużej WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia
WB (część polska) w Lublinie wystawiła stoisko promujące różne formy służby wojskowej
podczas inscenizacji historycznej z okresu II wojny światowej. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej.

   


W dniu 11.05.2014 r. podczas festynu wojskowo-historycznego - II Rajd
mjr cc. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Akcja Most I – w Bełżycach
zorganizowanego przez Burmistrza Bełżyc oraz grupę historyczną
„Zgrupowanie Radosław” Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)
w Lublinie wystawiła stanowisko promujące różne formy służby wojskowej.

          

Galeria


W Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej zostało zorganizowane spotkanie dla młodzieży
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie filia w Bełżycach wspólnie z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Lublinie w dniu 24.04.2014 r. dotyczące promocji różnych form służby wojskowej.

      


WIELKANOC – 2014 r.

W dniu 16.04.2014 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne pracowników wojska
oraz kadry zawodowej. Gospodarzem spotkania był Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Lublinie wz. mjr Marek Danielak. W uroczystości uczestniczył
proboszcz Garnizonu Lublin oraz dawni pracownicy komendy. Przy symbolicznym
Wielkanocnym stole złożono sobie świąteczne życzenia, a spotkaniu towarzyszyła
życzliwa, rodzinna atmosfera. W czasie uroczystości odczytano decyzję MON
w sprawie nadania złotego medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju” dla
mjr Mariana Staniaka.

    


09.04.2014 r. w Centrum Targowo – Wystawienniczym w Lublinie odbyły się ,,Targi Pracy 2014”.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne różnych form służby
wojskowej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem przez odwiedzających targi.

 

 

 

     


W dniu 28.03.2014 r. WKU w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne na ,,Targach Pracy”
zorganizowanych przez Targi Lublin S.A. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
ze strony osób poszukujących pracy.